Việt Architect

Random Post

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016
Cầu qua sông Hương: kiến trúc Nón lá được chọn quá xấu?

TT - Nhiều người lo ngại phương án hình tượng kiến trúc Nón lá được tỉnh Thừa Thiên - Huế lựa chọn để xây cầu qua sông Hương là quá xấu, chư...

Xem chi tiết »