Việt Architect
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

20:36
Thuyết Hình Khối (Solid) - Không Gian (Void) là biến thể của thuyết Hình - Nền trong không gian 3 chiều. Nó chỉ ra rằng việc sắp xếp hình khối để tạo thành một không gian rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn chính bản thân hình khối đó!Một không gian 3 chiều được xem là đóng (positive) nếu nó có hình dạng xác định và một cảm giác về đường bao quanh (hoặc ranh giới) giữa trong và ngoài. Không gian đóng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng điểm, đường, mặt phẳng, hình khối, cây cối, công trình, cột, tường, sườn dốc mặt đất, và rất nhiều vật thể khác.Chúng ta di chuyển qua không gian mở và dừng lại ở không gian đóng.

Hình dạng và chất lượng của không gian kiến trúc ảnh hưởng mạnh đến cảm nhận và thói quen của con người. Bởi vì chúng ta sống trong không gian chứ không phải trong những bức tường, mái hay hàng cột - thứ tạo nên không gian đó. Không gian đóng khiến cho người ta lưu lại và giao tiếp với nhau. Còn không gian mở có xu hướng khuyến khích người ta di chuyển hơn là dừng lại một chỗ.

Bản vẽ Hình - Nền của thành phố: trật tự và quy tắc
Bản vẽ Hình - Nền khu ngoại ô: tự do và phân tán
Những công trình ở ngoại ô là vật thể đứng tự do trong không gian. Còn công trình trong nội thị thường là vật thể định hình không gian.

Ngày nay, khi tạo hình cho công trình, ta thường chú trọng vào hình dáng của chính công trình đó mà bỏ quên hình dáng của không gian xung quanh công trình. Những khoảng không gian kiểu này, như khoảng không ở ngoại ô là không gian mở vì công trình đứng rời rạc không định hình được không gian xung quanh.
Do đó, công trình đô thị thường được thiết kế theo xu hướng đóng: hình dáng công trình không quan trọng bằng hình dáng không gian, nói cách khác là công trình thường phải co kéo hình dáng để những quảng trường, sân hoặc khoảng không quanh nó có được "dáng chuẩn" (đóng).


0 comments:

Đăng nhận xét