Việt Architect

Random Post

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013
[101 điều tôi học trong trường Kiến Trúc] 008-->014 - TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

21:57

Một không gian kiến trúc được thiết kế cho những công việc cụ thể và phục vụ một mục đích cụ thể. Không vạch một hình chữ nhật ngẫ...

Xem chi tiết »
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013
[101 điều tôi học trong trường Kiến Trúc] 005-->007 - HÌNH KHỐI và KHÔNG GIAN

20:36

Thuyết Hình Khối (Solid) - Không Gian (Void) là biến thể của thuyết Hình - Nền trong không gian 3 chiều. Nó chỉ ra rằng việc sắp xếp hình...

Xem chi tiết »
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
[101 điều tôi học trong trường Kiến Trúc] 002 ->004 - Hình và Nền

18:54

Hình là một chi tiết hay một hình ảnh được đặt trên giấy, vải, hoặc trên 1 khung nền khác. Nền là một khoảng không gian của mặt g...

Xem chi tiết »
Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013
Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013