Việt Architect

Random Post

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013
Tỉ Lệ và Quy Mô trong Kiến Trúc

Tỉ lệ vàng là tỉ lệ của tự nhiên, thiết kế kiến trúc trên nền tảng tỉ lệ vàng sẽ tạo ra quy mô vàng và hoàn toàn hoà hợp với tự nhiên. Tí...

Xem chi tiết »
Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013