Việt Architect

Random Post

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013
Cuộc đời và sự nghiệp của Frank Gehry: Hành Trình Của Kẻ Khác Biệt.

“Tôi quan tâm cảm giác chuyển động trong kiến trúc. Nó đến từ xã hội, từ thế giới xung quanh mà tôi đang cố gắng liên tưởng đến và liên kết ...

Xem chi tiết »
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013